Ubezpieczenia domów i mieszkań

Ubezpieczenie mienia
(dom mieszkalny, lokal mieszkalny, stałe elementy, domek letniskowy, dom w budowie, garaż wolnostojący, budynki gospodarcze, budowle, przedmioty szklane, ogród)

Ubezpieczenie mienia ruchomego
(wyposażenie, rzeczy osobiste, rzeczy osobiste poza miejscem ubezpieczenia, dzieła sztuki)

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie „pod kredyt”

Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego
(budynki gospodarstwa rolnego, OC rolnika, maszyny i sprzęt rolniczy, uprawy, zwierzęta)