Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie OC
(Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych)

Ubezpieczenie Autocasco
(Ubezpieczenie pojazdu od utraty, zniszczenia, uszkodzenia czy kradzieży)

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów
(Ochrona życia i zdrowia w razie nieszczęśliwego wypadku)

Ubezpieczenie Auto Assistance
(Pomoc drogowa w razie wypadku i awarii pojazdu)

Ubezpieczenie Auto Szyba
(Naprawa lub wymiany szyby w razie uszkodzeń lub stłuczeń)

Ubezpieczenie Auto Bagaż
(Utrata, zniszczenie lub uszkodzenie bagażu w wyniku wypadku)

Ubezpieczenie Auto Opony
(Pomoc techniczna w razie uszkodzeń)

Ubezpieczenie Auto Ochrona Utraty Zniżek
(Gwarancja utrzymania przysługujących zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia)

Ubezpieczenie Auto Pakiet Medyczny
(Świadczenia zdrowotne w razie wypadku)

Ubezpieczenie Auto Ochrona Prawna
(Ochrona prawna związana z użytkowaniem i posiadaniem pojazdu – pokrycie niezbędnych kosztów adwokata, radcy czy opłat sądowych)

Ubezpieczenie Zielona Karta
(Ubezpieczenie OC dla kierowców za granicą: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja i Ukraina)

Ubezpieczenie Graniczne
(Ubezpieczenie dla pojazdów niezarejestrowanych w Polsce lub innym kraju Unii Europejskiej i EOG)